card

Үйлчилгээ

Шүршдэг хөөсөн дулаалга гэж юу вэ?

Шүршдэг хөөсөн дулаалга - Бүх дулаалгын бодис адилхан уу?

Шүршдэг хөөсөн дулаалга нь 1960 оноос дэлхийн зах зээлд нэвтэрч хэрэглэж эхэлсэн. Бүх дулаалгын материал адилхан гэсэн ойлголттой байдаг бол та эндүүрч байна. Шүршдэг хөөсөн дулаалгын анхны зардал өндөр байдаг хэдий ч тухайн барилга байгууламжийн бүхий л хэсгийг битүү дулаалах замаар дулааны алдагдал багасах улмаар ирээдүйд гарах халаалт болон агаар сэлгэлтийн зардлаас хөрөнгө оруулалтаа нөхөх бүрэн бололцоотой юм. 

Эрүүл мэндийн хувьд харшил, тоосонцор, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Амьсгалдаг дулаалгын материал учир дотор агаар сэлгэлт, солилцоо маш сайн явагдана. 

Дэлгэрэнгүй

Why Spray Foam Insulation?

Spray Right Foam Insulation offers spray foam insulation installation. We will always provide you with as much information regarding our services as possible.

Spray foam insulation or (SPF) Spray polyurethane foam is the most efficient, energy, and cost-saving option for your home or business. Whether the building is new or existing construction, from metal buildings to barns, spray foam products play a crucial role in ensuring buildings operate efficiently as a system, minimizing leaks and keeping conditioned air inside when applied to walls, roofs, ceilings, floors, basements, and foundations. Spray Foam is a 2-in-1 package that’s not just an insulator but also a superior air barrier.

Дэлгэрэнгүй