Шүршдэг хөөсөн дулаалга гэж юу вэ?

Шүршдэг хөөсөн дулаалга - Бүх дулаалгын материал адилхан уу?

Шүршдэг хөөсөн дулаалга нь 1960 оноос дэлхийн зах зээлд нэвтэрч хэрэглэж эхэлсэн. Бүх дулаалгын материал адилхан гэсэн ойлголттой байдаг бол та эндүүрч байна. Шүршдэг хөөсөн дулаалгын анхны зардал өндөр байдаг хэдий ч тухайн барилга байгууламжийн бүхий л хэсгийг битүү дулаалах замаар дулааны алдагдал багасах улмаар ирээдүйд гарах халаалт болон агаар сэлгэлтийн зардлаас хөрөнгө оруулалтаа нөхөх бүрэн бололцоотой юм. 

Эрүүл мэндийн хувьд харшил, тоосонцор, мөөгөнцөр үүсгэхгүй. Амьсгалдаг дулаалгын материал учир дотор агаар сэлгэлт, солилцоо маш сайн явагдана.

Шүршдэг хөөсөн дулаалгын түргэн хугацаанд хийж болдог, нэмэлт тоног төхөөрөмж, материал (хадаас, наалт, шавар, тор) шаардлагагүй. Энэхүү дулаалга нь таны гэрт тав тухтай байдлыг бий болгох, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан алдагдал багатай хамгийн сайн дулаалгын материал байх болно. 

Spray Foam Insulation is an Energy Efficient  Solution

Close to half of a building’s energy is lost due to air infiltration via gaps and air leaks – tacking on dollars to energy bills. A major portion of the energy used in a home goes to heating and cooling – so anything that will prevent air infiltration will greatly reduce energy costs. Spray foam acts as insulation and as an air barrier. closing gaps that let air escape. With spray foam, heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) system sizing can be reduced as much as 35%.

Some of the more popular locations for for air leaks that should be sealed with spray foam include the area behind knee walls, attic hatches, wiring holes, plumbing vents, open soffits, recessed lights, furnace flue or duct chase-ways, basement rim joists, windows and doors.