card

Тос, тосолгооны систем

Тос, тосолгооны тоног төхөөрөмжийн талаар

Авто засварын төвүүд тос тосолгооны багаж тоног төхөөрөмж хэрэглэснээр ажлын бүтээмж дээшлэх, үр ашиггүй зардал багасах, тосны хяналт сайжруулах зэрэг хэд хэдэн давуу талтай. Тос, тосолгооны багаж хэрэгслийн хэд хэдэн төрөл байдаг бөгөөд санхүүгийн нөөц бололцоонд тааруулж хэд хэдэн хувилбараар тосны систем нэвтрүүлэх боломжтой. Иймд дараах хэдэн хувилбаруудыг санал болгож байна. 

Үүнд АНУ-н Грако компани, Италийн Пиуси, Францын Превост компаний бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. 

1. Тосолгооны зөөврийн тоног төхөөрөмж. 

Үүнд - Тосны насос, тосны дамартай шланг, тосны тоолууртай хошуу багтана. Нэмэлтээр торхны тэргэнцэр нэмэгдэх боломжтой.

 Graco LD загварын тосны насос, дамартай шланг, тоолуур -   Танилцуулга 

Piusi  P3 загварын тосны насос -  Танилцуулга

Piusi  брэндий дамартай шланг -  Танилцуулга

Piusi  K400 загварын тосны тоолууртай хошуу -  Танилцуулга

2. Тосны шугам хоолой

Тос, хий, усны хэдэн шугам хоолой тавихаа тодорхойлно. Эдгээр бүтээгдэхүүнд тохирсон дамартай шланг, насос суурилуулна.

Насос, дамартай шланг, тоолууртай хошууг дээрх бүтээгдэхүүнээс сонгох боломжтой.

Prevost брэндийн хийн шугам хоолой  Танилцуулга

3. Тосны хяналтын систем (програмд суурилсан)

Дээрх тосны шугам хоолойтой ижилхэн бөгөөд гагцхүү тосны тоолууртай хошуу нь утасгүй мэдээлэл хүлээн авагчтай холбогддог Pulse загварын тоног төхөөрөмж байна. Үүнд wireless  мэдээлэл хүлээн авагч, интернэтэд суурилсан програм хангамж мөн тоолууртай хошуу багтана. 

Graco Pulse тосны хяналтын систем  Танилцуулга

Piusi MCO 2.0 тосны хяналтын систем  Танилцуулга

Piusi MCO GO тосны хяналтын систем  Танилцуулга

 

Зургийн цомог